May 21, 2019

مراقبه

چند دقیقه اول این قسمتو به معرفی پادکست بارو میپردازم و در ادامه، نحوه آشناییم با مراقبه یا همون مدیتیشنو توضیح میدم.

کتاب غریزه اراده: https://amzn.to/2Hxgug7

موسیقی تیتر: https://bit.ly/2HKuiBQ

سم هریس: https://samharris.org

 

 

چند دقیقه اول این قسمت‌، کمی راجع به موضوع خودآگاهی صحبت می‌کنم و بعدم ادامه مطالب قسمت قبل.

 

چند دقیقه اول این قسمت‌، کمی راجع به پادکست بارو و خودکشی صحبت می‌کنم و بعد، ادامه مطالب قسمت قبل.

October 11, 2019

مجوز اخلاقی

چند دقیقه اول این قسمت، راجع به (( اثر دانینگ کروگر )) صحبت می‌کنم و بعدم ادامه مطالب قسمت قبل

November 27, 2019

وعده‌ پاداش

چند دقیقه اول این قسمت، کمی راجع به ضمیر ناخودآگاه صحبت می‌کنم، بعدم ادامه مطالب قسمت قبل

چند دقیقه اول این قسمت، کمی راجع به پا به سن گذاشتن صحبت می‌کنم. بعدم ادامه مطالب قسمت قبل.

چند دقیقه اول این قسمت، کمی راجع به شخصیت صحبت می‌کنم. بعدم ادامه مطالب قسمت قبل.

February 3, 2020

میکروبِ معاشرت

چند دقیقه اول این قسمت، کمی راجع به نصیحت کردن صبحت می‌کنم. بعدم ادامه مطالب قسمت قبل.

May 4, 2020

بازگشت مضحک

چند دقیقه اول، کمی راجع به تنها و تنهایی صحبت می‌کنم. بعدم ادامه‌ مطالب قسمت قبل.

July 20, 2020

پایان اول

چند دقیقه اول، کمی راجع به زندگی صحبت می‌کنم. بعدم ادامه مطالب قسمت قبل.

تماس با دکتر کلی: http://kellymcgonigal.com/contact

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App